Find den rigtige kandidat med en Master Person Analyse

Der findes en række forskellige værktøjer på markedet, når det kommer til personlighedstests og personanalyse. Det er forskelligt, hvad virksomheder ynder at bruge, og hvad der passer bedst til lige netop deres virksomhed og identitet. En af de mest anvendte tests på markedet er MPA analysen, der også hedder Master Person Analyse, som vil gennemgås her. 

Hvorfor bruger man personlighedestests? 

Man kan med fordel bruge personligheds tests i forskellige situationer, hvor man ønsker at danne sig et overblik over en given profil og person. Det bruges ofte i professionelle sammenhænge, hvor chefer og virksomheder ønsker at finde den helt rette kandidat til en ny stilling. Her er det i særdeleshed vigtigt, at man får en profil, der passer ind i det team, der skal besættes en stilling, og det er derfor ofte en del af en jobudvælgelsesprocess, når der skal vælges kandidat til en ny stilling.

Det kan være essentielt at benytte sig af personlighedstests således man har en bedre idé om, hvilken type medarbejder, man får ind i sin afdeling. Hvis man har nogle forskellige typer personlighedsprofiler, har man som udgangspunkt en bedre mulighed for at komme hele “palletten” rundt, når det drejer sig om at udfylde rollerne på arbejdspladsen. MPA’en kan desuden også bruges i andre sammenhænge, eksempelvis i lederuvdikling og outsourcing, men er som oftest anvendt til rekkruteringsformål, som også er det, der gennemgås her.

 

Hvad er Master Person Analyse (MPA)?

Hvad er Master Person Analyse (MPA)? 

MPA er en af de bedste tests på markedet, når det drejer sig om netop kandidatudvælgelses processer, og den bliver ofte brugt som personlighedsanalyse i forbindelse med rekruttering. Testen er anerkendt og brugt over hele verden, og det er en af fordele ved netop denne test, at den kan bruges på tværs af landegrænser og kulturer, som gør, at en global virksomhed har en idé om, hvad testen rent faktisk betyder. 

Personlighedsanalysen besvares ud fra et spørgeskema i grafisk fremstillelse, der er udarbejdet. Her svarer den deltagende på forskellige typer spørgsmål, der er inddelt efter hovedegenskaber samt supplerende egenskaber, og derefter kan man lave en analyse af, hvordan kandidatens roller udarter sig, og dermed også, hvordan han/hun passer ind i det givne team. Det viser den typiske adfærd for personen. Det er vigtigt at vide, hvilken type medarbejder, man får ind i huset, og det kan være svært at vide ud fra en enkelt eller to samtaler.

På den måde kan testen være rigtig givende, så virksomheden ved, hvordan den nye kandidat passer ind med det resterende team. Testen kan desuden også benyttes til projekt-gruppe vurderinger, teams og større forsamlinger, men den er lavet omkring en job – og personprofil, og bruges som udgangspunkt i rekrutteringssammenhænge. 

Testen er bygget op ad 160 forskellige spørgsmål, der hver især er underopdelt i fire grupper, der tester dine basale egenskaber. Der er altså ikke noget rigtigt eller forkert svar i testen, men det er individuelt at vurdere, hvilket svar, der er det korrekte for dig. Testen kan fuldføres på maksimalt en halv time.

Hvordan bruges MPA analysen i praksis? 

Som oftes gør virksomheder brug af en personlighedstest i forbindelse med rekruttering af nye kandidater. Det foregår som regel i forbindelse med en samtale, eller som forberedelse til en samtale. Måske har der være en enkelt eller to indledende samtaler, og som slut kommer der en MPA, kandidaten skal udføre, hvorefter der bliver talt om og “diskuteret” hvordan testens udfald er. På den måde kan kandidaten fortælle og forklare, hvordan han/hun vil reagere i forskellige situationer og hvordan han/hun plejer at gribe opgaver an.

Det er en god model for virksomheden, der på den måde får bedre indblik i, hvordan personen er og hvordan personen omgås andre. Det kan desuden være en altafgørende faktor for, om du får jobbet, da det kan være én bestemt type person, virksomheden leder efter til netop den afdeling. Som virksomhed får du på den måde mulighed for at identificere din kandidat og “scanne” ham/hende i forhold til, hvordan jobbet til passe til kandidaten og omvendt. Det er således en unik måde at få et personindblik på inden vedkommende bliver ansat. 

Hvordan bidrager MPA til udvælgelse af nye kandidater?

Testen bidrager som nævnt til at finde den rigtige kandidat til virksomheden. Rekrutterer du en forkert kandidat, kan det blive en dyr affære for virksomheden, da der er store omkostninger ved både ansøgningsprocessen med at opslå stillinger, modtage ansøgninger og især afholdelse af samtaler for ikke at tale om oplæringen. Får du ikke den rigtige kandidat fra starten af, kan det dermed koste dig og din virksomhed rigtig dyrt både på økonomi og tid.

Derfor er der mange, især større virksomheder, der gør brug af en personlighedstest, som kan bidrage til, at du får et hurtigt men detaljeret overblik over, hvordan din nye kandidat er, inden du træffer beslutningen. Det kan være en meget god beslutning, da det kan hjælpe dig i den rigtige beslutningstagen og dermed ende ud med den helt rigtige kandidat til din virskomhed.